Bibliografía Provincia de Castellón

 • Agulló Díaz, Carmen, “La depuración franquista del profesorado de las Escuelas Normales de Alicante, Castellón y Valencia”, Revista de educación, nº 364 (2014), pp. 197-227.
 • Arnau Munuera, Antonio, Nuestros dias oscuros: ¿Ubi est, mors, victoria tua?,  Vinaròs, Antinea, 2005.
 • Barrera Aymerich, Modest, Multitud i repressió: les formes de la violència. Una anàlisi a apartir de la Causa General de Borriana, Diputació de Castelló, 2016.
 • Font Pitarch, Domingo J., Els bombardejos a Vila-real durant la Guerra Civil (1937-1939), Vila-real, Ajuntament de Vila-real, 2010.
 • Fornas Pallarés, Alfredo, Figueroles, un espai en temps de canvi. D’una societat tradicional a la Modernitat, Castelló, Universitat Jaume I, 2015.
 • Gabarda, Vicent, “Les conseqüències de la Guerra Civil. Les morts violentes a la província de Castelló (1936-1950)”, en Martí, Manuel (coord.), D’Història contemporània: Un homenatge casolà a E.P. Thompson (1924-1993), Castelló, Societat castellonenca de cultura, 1996, pp. 133-156.
 • Galdón Casanova, Edelmir y otros, La Guerra Civil en el Alto Palancia. La comarca en la defensa de Valencia (1938), Segorbe, Instituto de Cultura Alto Palancia, 2011.
 • González Devís, Raül, Tragèdies silenciades: repressió franquista i maquis a les comarques del nord del País Valencià, Castelló, Universitat Jaume I, 2016.
 • González García, Clemente, Las últimas horas del Ejército Republicano en Castellón, Castelló, 2012.
 • Grau Reig, Vicent, Segona República i Guerra Civil a Castelló. Una memòria Històrica Positiva, Castelló, Universitat Jaume I, 2012.
 • Grau Reig, Vicent, “Miguel Santos Molina. L’exili interior d’un socialista”, Millars, nº 34 (2011), pp. 255-276.
 • Heard, Martha E., Salir del silencio. Voces de Càlig 1900-1938, Benicarló, Onada Edicions, 2013.
 • Marín, Ramón, La represión franquista en el Alto Palancia: violencia de Estado contra la memoria republicana (1939-1942), Madrid, Bubok Publishing, 2010.
 • Más Torrecillas, Vicente Javier, Castellón: región devastada. Reconstrucción física tras la Guerra Civil, Diputació de Castelló, 2012.
 • —, Represión en el Maestrat: políticas de depuración social entre 1935 y 1940, Vinarós, Ayuntamiento de Vinarós, 2000.
 • Medall Chiva, Ivan, Les polítiques repressives franquistes a Vila-real (1938-1950). Causa general, judicis sumaríssims, responsabilitats polítiques i maçoneria, Universitat Jaume I, tesi doctoral publicada digitalment al Teseo, 2016
 • Messeguer Pallarés, Lluís B.; Fortuño Llorens, Santiago; Nos Aldás, Eloisa F.; Porcar Orihuela, Juan Luis (eds.). La cultura exiliada, Castelló, Universitat Jaume I, 2011.
 • Mezquita Borch, Pascual, Temps dificils. Vila-real 1931-1950, Vila-real, Memorial Democràtic, 2014.
 • Monlleó Peris, Rosa, “Dones fora dela llar. Treball, subsistència i estraperlo a Castelló en la postguerra”, Millars, nº 34 (2011), pp. 191-218.
 • Monlleó Peris, Rosa; Oliver Expósito, David; Fornas Pallarés, Alfredo (eds.), Nules, un municipi estratègic a la Batalla de Llevant, Castelló , Universitat Jaume I, 2017.
 • Monlleó Peris, Rosa; Fornas Pallarés, Alfredo; Medall Chiva, Ivan (eds.), Biografies rescatades del silenci: experiències de guerra i postguerra a Castelló, Castelló, Universitat Jaume I, 2014.
 • Monlleó Peris, Rosa i Oliver Expósito, David (eds.), Vides truncades per la Guerra Civil a Castelló, Castelló, Universitat Jaume I, 2014.
 • Monlleó Peris, Rosa (ed.), Castelló al segle XX, Castelló, Universitat Jaume I, 2006.
 • —, Temps de fam i silenci. Estraperlo i repressió franquista en la llarga Postguera. Millars, Castelló, Universitat Jaume I, 2011.
 • —, “Una sociedad controlada y vigilada. La represión moral de las mujeres en Castellón”, Memòria antifranquista del Baix Llobregat, nº 14 (2014), pp. 44-53.
 • Moya Julve, José Vicente, Alcalà de Xivert: revolución, guerra y represión 1936-1948, Benicarló, Centre d’Estudis del Maestrat, 2005.
 • Oliver Expósito, David, “La vida del maquis. La resisténcia al franquisme en la memòria col.lectiva”, Millars, nº 34 (2011), pp. 291-306.
 • Peña Rambla, Fernando, El precio de la derrota. La Ley de Responsabilidades Políticas en Castellón, 1939-1945, Castelló, Universitat Jaume I, 2010.
 • —, El franquisme a Castelló. Trenta anys de producció històrica (1985-2015). Castelló, Universitat Jaume I, 2017.
 • —, “La exigencia de responsabilidades políticas como mecanismo represivo especial la Serratella (Castellón), 1939-1942”, Millars, nº 35 (2012), pp. 172-197.
 • —, “El peso del pasado. La imposible reinserción social de Fernando Gasset Lacasaña en el franquismo”, Estudis Castellonencs, nº 11 (2008), pp. 315-350.
 • —, “Paternalismo y control social en la industria franquista. La empresa Segarra de la Vall d’Uixó”, Sociología del trabajo, nº 34 (1998), pp. 109-132.
 • Peña Rambla, Fernando i Nebot i Borràs, Josep, La Gestió de la victòria: repressió franquista a la Vall d’Uixó, La Vall d’Uixó, Centre d’Estudis Vallers del Consell Municipal de Cultura, 2010.
 • Peris, Maria Isabel, Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra, Castelló, Universitat Jaume I, 2012.
 • Porcar Orihuela, Juan Luis, Un país en gris i negre: memòria històrica i repressió franquista a Castelló, Castelló, Universitat Jaume I, 2013.
 • —, La memòria i les víctimes: repressió franquista a les comarques de Castelló, Castelló, Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castellò, 2008.
 • —, Castelló sota les bombes, Castelló, Onada, 2007.
 • Sampedro Ramo, Vicent, Julio Cervera. Republicano y masón, Castelló, Universitat Jaume I, 2015.
 • —, “En situació vigilada: la condemna de Vicent Sos Baynat pel tribunal de repressió de la maçaoneria i el comunisme”, Millars, nº 34 (2011), pp. 219-254.
 • —, La aplicación de la ley sobre represión de la masonería y del comunismo en el País Valenciano. Los masones de Alicante y Castellón (1938-1963), Universitat Jaume I, tesi doctoral publicada digitalment al Teseo, 2016.
 • —, “La represión franquista en Castelló”, Memòria antifranquista del Baix Llobregat, nº 14 (2014), pp. 20-27.
 • Segarra Tortosa, Beatriz, “Luis López-Dóriga Meseguer. La represión de un sacerdote republicano, diputado en las Cortes de 1931”, Millars, nº 34 (2011), pp. 277-290.
 • Torres Fabra, Ricard Camil (ed.), Temps de por al País Valencià (1938-1975), Castelló, Universitat Jaume I, 2012.
 • Vicent Balaguer, Manuel, Conflicto y revolución en las comarcas de Castelló, 1931-1938, Castelló, Universitat Jaume I, 2006.
 • Vilanova Candau, Víctor, “La depuració del magisteri a Castelló durant el Front Popular (1936-1938)”, Millars, nº 26 (2003), pp. 63-85.
 • —, La educación durante la segunda república, la Guerra Civil y el primer franquismo en las comarcas de Castellón. La depuración del magisterio, Universitat Jaume I, tesi doctoral publicada digitalment al Teseo, 2015
Biografía Comunidad Valenciana